Yarışma Koşulları

GELECEĞİN KARAKARTALI YARIŞMASI KULLANIM KOŞULLARI & ESASLAR

GENEL AÇIKLAMALAR

Vodafone Park Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.’nin Vodafone abonelerine ve diğer operatörlerin abonelerine özel hazırladığı ücretsiz bir mobil uygulamadır. Vodafone Park mobil uygulamasının içerisinde yer alan “Geleceğin Karakartalı” sekmesinden ise kampanya kapsamında yüklenen videoları bütün kullanıcılar izleyebilirken video yükleyebilmek için aktif Vodafone hat sahibi, video oylamak için ise aktif Vodafone hat sahibi olarak Vodafone Karakartal hareketine dahil olmak gerekmektedir.

HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

1.1 Video oylama ve yükleme işlemlerinin, Vodafone sistemlerinden teyit edilmesi, ve işbu yarışma şartlarının tarafımca onaylanmasından sonra aktif hale geleceğini, uygulamaya ve web sitesine yüklenen videoların videolarda bulunan çocukların yasal vasisi/velisi tarafından ya da izni dahilinde yüklendiğini
1.2 Vodafone’un, videolar ile ilgili olara tek taraflı seçme hakkına sahip olduğu ve seçilmeme durumunda veya Beşiktaş’ın altyapısına seçilme sonrası oluşacak durumlardan Vodafone’un hiç bir sorumluluğu olmadığını bildiğimi ve bu sebeplerden dolayı Vodafone’dan hiçbir şekilde tazminat talebinde bulunmayacağımı,
1.3 Uygulamaya kayıt olduğum hattın münhasıran kendi kullanımımda olduğunu, Vodafone’un önceden yazılı iznini almaksızın işbu hak ve yükümlülüklerimi gerçek veya tüzel üçüncü bir şahsa devredemeyeceğimi, bir başka gerçek veya tüzel üçüncü bir şahsa herhangi bir sebeple bu Kullanım Koşulları ve dolayısıyla ilgili yasal hükümlerde kayıtlı sorumluluklarına ortak etmeyeceğimi,
1.4 Web sitesi ve uygulamaya giriş serbest olup video yüklemek için aktif bir Vodafone hatta sahip olarak Vodafone Yanımda şifresi ile giriş yapılması, videoları oylamak için ise Vodafone hatta sahip olarak Karakartal Hareketine üye olunması gerektiğini,
1.5 Vodafone’un çalışma imkânlarının kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev ve lokavt vb. veya hükümet veya resmi makamlarca alınmış kararlar gibi Vodafone’un kontrolünde olmayan haller işbu Taahhütname konusu edimlerin yerine getirilmesini etkiledikleri ölçüde Vodafone için mücbir sebep sayılır. İşletme arızaları veya bakım-onarım çalışmaları sonucu oluşacak geçici hizmet kesintilerinden veya Servis altyapısından veya işbu maddede tanımlı mücbir sebeplerden kaynaklanan durumlardan Vodafone’un sorumlu olmayacağını,
1.6 İşbu Kullanım Koşulları kapsamındaki yükümlülüklerimi yerine getirmemem/ihlal etmem dolayısıyla oluşabilecek zararlardan Vodafone’un hiçbir şekilde sorumlu olmadığını, bu sebeple Vodafone’un ve/veya 3. Kişi/kurumların zararlarını talep halinde tazmin ile yükümlü olduğumu bildiğimi,
1.7 Vodafone ‘a yüklenmiş videoların tüm iletişim mecralarında kullanma hakkını verdiğimi, kullanma sebebi ile herhangi bir talebim olmayacağını
1.8 Videoyu yükleyen hat sahibi kişi olarak yüklenen video ile ilgili her türlü hukuki sorumluluğunun münhasıran kendime ait olduğunu bu nedenlerle Vodafone’nun hangi nam ve ad altında olursa olsun Video ile ilgili herhangi bir hususta yarişmacı, 3.kişi ya da kurumlar ile resmi kurum ve kuruluşlara tazminat, ceza vb ödemesi veya ödemek zorunda bırakılması durumunda ise, Vodafone tarafından ödenen veya ödenecek olan bu bedelleri aynen Vodafone’a ve/veya bildireceği 3.kişi ya da resmi kurum ve kuruluşlara ödemeyi ve Vodafone’un bu sebeple uğradığı ya da uğrayacağı Vodafone tarafından tespit edilecek sair her türlü zararı başkaca ihtara ve hükme gerek kalmaksızın aynen, nakden ve defaten Vodafone’a tazmin edeceğimi
1.9 Aşağıda“Geleceğin Karakartalı” yarışmasına dair belirtilen koşulları bildiğimi,
1.10 İşbu Kullanım Koşulları’nın ifası ve işbu Kullanım Koşulları kapsamında meydana gelecek ihtilaf hallinde, İstanbul Mahkemelerin ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu,

Yukarıda belirtilen tüm şartları okuduğumu, anladığımı, tarafıma ait tüm yükümlülüklere eksiksiz ve zamanında uyacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim. Video yükleme ve oylama hizmetinin verilebilmesi için uygulamaya giriş yapmanız gerekmektedir. Giriş yapabilmeniz için telefon numarası verileriniz işlenebilecek olup, Vodafone’un detaylı Gizlilik Politikasına ve Aydınlatma Yükümlülüğüne ise http://www.vodafone.com.tr/VodafoneHakkinda/gizlilik_politikasi.php linkinden erişip, okuyabilirsiniz. Vodafone abonesi olmamanız durumunda ise Vodafone ‘un Click to door sayfasına yönlendirilecek olup; ad/soyad, mail adresi ve telefon numarası verileriniz için onayınız istenecektir

“Geleceğin Karakartalı” yarişma koşulları:

• Beşiktaş altyapısına oyuncu kazandırılması - 08.02.2018 (saat 00.01’de başlar) – 13.06.2018 (saat 23.59’da sona erer).tarihleri arasında www.geleceginkarakartali.com adresine veya Vodafone Park uygulamasına, Kampanya kapsamında, 2010,2009,2008 ve 2007,2006,2005 yıllarında doğmuş olan çocukların yasal velileri, çocuklarının yarışma kurallarına uygun olarak kaydedilmiş en fazla 59 saniyelik futbol videolarını www.geleceginkarakartali.com web sitesi ve Vodafone Park uygulamasına yüklemeleri sureti ile yarışmaya katılmaya hak kazanabileceklerdir. Seçme ve elemeler 2 aşamada yapılacaktır. İlk eleme platformu olan Vodafone Park mobil uygulamasına giriş yaparak yapılan oylama sonucunda her bölgeden seçilecek her yaş kategorisi için 25er çocuk bölge seçmelerine katılmaya hak kazanacaktır. Seçilen çocuklar 7 bölgede Beşiktaş altyapı antrenörleri tarafından yapılan seçmelerde iki yaş kategorisinden toplam 5 kişi olacak şekilde seçilerek İstanbul’daki kamp ve final gününe katılmaya hak kazanacaklardır. Bu kamp sonucunda seçilen en az 3 çocuk Beşiktaş altyapısında lisanslı futbolcu olma hakkı kazanmış olacaktır. Belirtilen tarihler videoların yüklenmeye başladığı ve final gününün sonlandığı tarihleri kapsar. Kazananlar final gününün ardından 2 hafta süre içerisinde www.geleceginkarakartali.com web sitesi ve Vodafone Park uygulamasında açıklanacaktır.

Ödül:

• 8-10 ve 11-13 yaş arası iki yaş kategorisinden antrenörler tarafından seçilen en az 3 yetenek Beşiktaş altyapısında lisanslı futbolcu olma hakkı kazanacaktır.

Geleceğin Karakartalı Yarışması Özel Şartlar & Kurallar:

• Vodafone ve BJK (Beşiktaş Jimnastik Kulubü).Beşiktaş’ın altyapısına kazandırmak ve yetiştirmek üzere Türkiye genelinde “Geleceğin Karakartalı” olarak adlandırılan genç yetenekleri belirlemek ve seçmek amacıyla bir proje başlatmıştır.
• Kampanya kapsamında düzenlenecek olan; “Geleceğin Karakartalı” futbol Yarışmasına katılacak olan Kullanıcılar, Genel Şartlar’a ek olarak aşağıdaki şart ve koşulları gayrikabilirücu beyan, kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar:
• Kampanya kapsamında, 2010,2009,2008 ve 2007,2006,2005 yıllarında doğmuş olan çocukların yasal velileri veya vasileri çocuklarının yarışma kurallarına uygun olarak kaydedilmiş en fazla 59 saniyelik futbol videolarıno www.geleceginkarakartali.com web sitesi ve Vodafone Park uygulamasına yüklemeleri sureti ile yarışmaya katılmaya hak kazanabileceklerdir. Platforma giriş yaparak yapılan oylama sonucunda her bölgeden seçilecek her yaş kategorisi için 25er çocuk bölge seçmelerine katılmaya hak kazanacaktır.
• Her bölgenin yükleme ve oylama bitiş tarihleri farklı olacaktır ve bu tarihler vodafone.com.tr ve geleceginkarakartali.com web sitelerinden ve Vodafone Park uygulamasından duyurulacaktır.
• Vodafone aboneleri yasalveli veya vasisi oldukları çocukların maksimum 59 saniyelik belirtilen şartlara uygun olarak futbol oynadığı videolarını çekip Vodafone Park mobil uygulamasına veya www.geleceginkarakartali.com sitesine bu videoları yükleyebileceklerdir.
• Videoları yüklenebilecek çocukların yaş aralığı 8-10 ve 11-13 olmak üzere 2 kategoridedir. 8-10 yaş aralığı olarak 2010-2009-2008 doğumlular, 11-13 yaş aralığı için 2007-2008-2009 doğumlular kabul edilecektir.
• Yüklemeler Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinden ve tüm şehirlerinden yapılabilecektir. Bir abone toplam 10 video yükleme hakkına sahiptir.
• Aboneler video yüklemek için telefon numaraları ve vodafone yanımda şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra belirtilen kurallara uygun şekilde videoyu yükleyip ardından video yüklenen kişi ve yasal varisinin ad soyad bilgilerini girip, dijital muvaffakatnameyi okuyup onayladıktan sonra yükleme işlemini gerçekleştirebilirler. Yüklenen videolar ve içerikleri Vodafone tarafından kontrol edilecek olup, onay verildikten sonra abonelerin “Videolarım” bölümünde yer alacaktır. Videoların onay durumu abonelere SMS ile bildirilecektir.
• Çekilen videolarda arka planda herhangi bir markanın reklamı, afişi, broşürü bulunmamalıdır. Aksi durumda videolar onaylanmayacaktır.
• Videoların içeriği kontrol edileceği için içeriğe uygun olmayan bir video yüklenmesi durumunda video onaylanmayacaktır.
• Onaylanmış videolar abonelerin yükleme hakkından düşecektir.
• Aboneler yüklenen bütün videoları görebilecek olup, sadece Karakartal’lı olanlar videoları oylayabileceklerdir. Karakartallı olmak için BJK 5 veya BJK 9 yazarak 1903’e göndermek ya da Vodafone Park mobil uygulaması ve geleceginkarakartali.com sitesinden Karakartal Hareketi’ne katılmak gerekmektedir.
• Aboneler her hafta için 10 oy hakkına sahiptir. Oy sayısı her hafta yenilenir. Yenilenen oylar Pazartesi saat 00:00’dan Pazar gecesi saat 23:59’a kadar geçerlidir.
• Aboneler kendi yükledikleri her videoya 1 kez oy verme hakkına sahiplerdir.
• Abone Vodafone Karakartallı değilse ve oy vermek istiyorsa Vodafone Karakartallı olma ekranına yönlendirilecektir.
• Mobil uygulama ve web sitesindeki oylamalar sonlandığında her bölgeden oy sayısı en fazla olan iki yaş grubuna göre 25er video listelenecektir. Oy sayısı eşit olan videolarda; yükleme tarihi daha geç olan video seçilecektir. Her bölgenin yükleme ve oylama bitiş tarihleri farklı olacaktır ve bu tarihler vodafone.com.tr ve geleceginkarakartali.com web sitelerinden ve Vodafone Park uygulamasından duyurulacaktır.
• Vodafone Park mobil uygulamasındaki oylamaların sonucuna göre ikinci seçme aşaması olan bölgesel elemeler için Beşiktaş Kulübü’nden scout ekipleri ile birlikte ilgili ekipler belirlenen illere giderek elemeler yapacak olup, elemeler neticesinde her bölgeden 5 kişi ve toplamda 35 kişi İstanbul’a getirilerek 4 günlük kamp sürecine alınacaktır.
• Final günü Vodafone Park’ta düzenlenecek, Beşiktaş altyapı antrenörlerinin seçmesi sonucunda seçilen çocuklar Beşiktaş altyapısında forma giymeye hak kazanacaktır.
• Altyapıya giren çocukların seçmeler sonrasındaki konaklama vs durumu Beşiktaş ile ailesi arasında yapılan protokole, anlaşmaya bağlıdır. Vodafone A.Ş ninbu kapsamda hiç bir hak ve yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Geleceğin Karakartalı Yarışması Seçme Organizasyonu Şartları:

• Her bölgenin oylama bitiş tarihleri farklı olacak ve önceden bildirilecektir.
• Mobil uygulamadaki oylamaların sonucuna göre ikinci seçme aşaması olan bölgesel elemeler için Beşiktaş Kulübü’nden scout ekipleri ile birlikte ilgili ekipler belirlenen illere (Erzurum, Gaziantep, Samsun, Antalya, Ankara, İzmir ve İstanbul giderek elemeler yapacak olup, elemeler neticesinde her bölgeden 5 kişi ve toplamda 35 kişi İstanbul’a getirilerek belirlenen tarihlerde kamp ve final sürecine alınacaktır.
• Erzurum, Gaziantep, Samsun, Antalya, Ankara, İzmir ve İstanbul illerinde yapılacak elemelerin yer ve saati; Vodafone Park mobil uygulaması ve www.geleceginkartali.com web sitesinden duyurulacaktır.
• Elemelere davet edilen 8-10 ve 11-13 yaş kategorisindeki çocukların yanlarında sağlık raporlarını getirmeleri zorunludur. Sağlık raporu getirmeyenler elemeye alınmayacaklardır. Sağlık raporlarının içeriği ve nerelerden alınması gerektiği ile ilgili bilgilendirmeler, Vodafone Park mobil uygulaması ve www.geleceginkartali.com web sitesinden yapılacaktır.
• Web sitesi ya da uygulama üzerinden videolarını yükleyerek kendi yaş kategorisinde ilk 25e giren katılımcılar ilgili bölgedeki seçmelere katılmaya hak kazanacaktır.
• Bölgelerdeki seçmelere ve İstanbuldaki kamp ve final gününe gelen katılımcıların spor yapmasına engel olmadığına dair sağlık raporu, kimlik belgesi ve yasal varisinin imzalı izin belgesi olması zorunludur. Bu belgeleri eksik olan katılımcılar seçmelere katılamayacaktır.
• Erzurum, Gaziantep, Samsun, Antalya, Ankara, İzmir ve İstanbul illerindeki seçmelere davet edilen 8-10 ve 11-13 yaş kategorisindeki çocukların, elemelere gelirken kendi plastik kramponları ve spor kıyafetleri ile alana gelmesi zorunludur. Elemelere, Vodafone ve Beşiktaş dışındaki marka ve kulüplere ait logoları barındıran kıyafetler ile gelinmemelidir. Elemeler sırasında seçme ekipleri tarafından Vodafone ve Beşiktaş logolu yelekler dağıtılacaktır.
• Beşiktaş Kulübü’nden altyapı antrenörleri ile birlikte ilgili ekiplerin, bir haftalık kamp ve final günü sonucunda seçilen en az 3 çocuk Beşiktaş altyapısında oyuncu olmaya hak kazanacaktır.
• Bölgelerdeki seçmeler ücretsiz olup katılacak çocuğun ulaşım ve konaklama masrafları Vodafone’a refakat edecek kişilerin masrafları kendilerine aittir.
• Seçme kriterleri altyapı antrenörlerince belirlenip seçmelerdeki bütün sorumluluk Beşiktaş Spor Kulübü’ne aittir.
• Bölge elemelerinin sonunda kazananlar 1 hafta içerisinde sonra www.geleceğinkarakartalı.com ve Vodafone Park uygulamasından duyurulacaktır.

Yüklenecek Videoların İçeriği & Moderasyon Şart ve Kuralları:

• www.geleceginkarakartali.com ve Vodafone Park uygulaması üzerinden yüklenecek videolar Vodafone tarafından kontrol edilecektir.
• Kontroller kapsamında yüklenen videolarda başvurusu yapılan kişiden başka 3. kişinin yüzününün de videoda görünür olarak yer alması, trafiğe açık alanda çekilmesi, video içerisinde belirgin olarak başka bir markanın reklamının ve logosunun açıkça görünmesi, tehlike içeren hareketler içermesi şiddet, küfür,siyasi propoganda, uygunsuz cinsel içerik olması durumunda videolar uygulamaya yüklenmez ve yükleme hakkı geri iade edilir.
• Yükleme yapılacak videolarda uygulama ve web sitesinde de belirtilen futbol hareketlerini (Top kontrolü, top sürme ve çalım, hedefi vurma ve eğer var ise özel hareket) en az bir kere içermeyen videolar uygulamaya yüklenmez ve yükleme hakkı geri iade edilir.
• Top kontrolü: Havadan gelen bir topu vücüdunu her hangi bir uzvuyla kontrol ederek yere indirmek.
• Top sürme ve çalım: Belirlenen engeller arasından geçerek son engele çalım atarak top sürmek.
• Hedefi vurma: Pas ya da şut olmak üzere belirlenen bir hedefi isabet ettirerek vuruş yapmak
• Özel hareket: Futbol için göze hoş gelen her türlü hareketi serbest olarak yapmak.
• Videolar Vodafone tarafından kontrol edildikten sonra yükleme tarihinden en geç 24 saat içerisinde yükleme yapılan telefon numarasına SMS ile bilgilendirme yapılır.
• Yapılan bilgilendirme onay ya da red şeklinde olup reddedilme nedeni belirtilecektir.
• Videolar Videoların kontrolü sonucunda reddedilmesi ve sisteme yüklenmemesinden Vodafone sorumlu olup kurallarda değişiklik yapılması hakkını saklı tutar.

Video İçerik Kuralları:

- 59 saniyeden uzun olmamalıdır. Kısa olabilir.
- Temel hareketleri içermelidir.

Top kontrolü: Havadan gelen bir topu (yerden kaldırarak, duvardan gelecek şekilde ya da videoda görünmeyecek şekilde başka birisinin attığı vb şekilde) vücudun herhangi bir uzvu ile (kafa,göğüs,diz, topuk vb) kontrol etmek. Top sektirmek de bir seçenek olabilir.
Top sürme: Oluşturulan engellerin arasından geçerek top sürmek. (Engeller her hangi bir nesne olabilir şişe, çanta, taş vb) Tavsiye: Aday bu hareketi çalım ile süsleyerek bir engeli çalım hareketiyle geçerek zenginleştirebilir.
Hedefi vurma: Belirlenen bir hedefi (direk,ağaç,kale vb) topa vurarak isabet ettirmektir. Tavsiye: Aday bu hareketi yaparken öncesinde bir duvar ile ya da videoda belirgin olarak görünmeyen biriyle paslaşarak ve sonrasında vuruşu gerçekleştirebilir.
Özel hareket: Zorunlu değildir ancak aday özel hareketiyle (rabona,trivela,gökkuşağı hareketi gibi yaratıcı bütün hareketler) videosunu zenginleştirebilir.

- Aday videolarda belirgin şekilde görünmelidir.
- Aday dışında başka kimse yüzü belirgin olacak şekilde görünmemelidir.
- Belirgin şekilde bir markanın reklamı yapılmamalıdır.
- Video trafiğe kapalı , güvenli bir alanda çekilmelidir.
- Şiddet unsuru bulunmamalıdır.
- Cinsellik içermemelidir.
- Küfürlü ve argo içermemelidir. - Irkçılık içermemelidir.
- Cinsiyetçilik içermemelidir.
- Siyasi propaganda içermemelidir.
- Yarışmanın tüm detayları için Beşiktaşlı futbolcuların örnek videosunu izleyebilir ve katılım koşullarını inceleyebilirsiniz.